Skip to content

Mã PWM cho Arduino: Hướng dẫn thực hiện

PWM in Arduino-Pulse Width Modulation

pwm code for arduino

Mã PWM cho Arduino: Giải thích và Ứng dụng

PWM (Pulse Width Modulation) là một phương pháp điều khiển tín hiệu analog thông qua tín hiệu xung điện tử. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng PWM trong Arduino, cách cấu hình đầu ra PWM và các ứng dụng của nó trong các dự án Arduino.

1. Cách sử dụng ngắt tự động của Arduino:
Ngắt tự động là một tính năng quan trọng của Arduino cho phép chương trình tự động phản hồi vào các ngắn mạch, nhiễu điện từ, và trạng thái hiệu điều khiển khác. Sử dụng ngắt tự động, ta có thể ngắt một phần hoạt động của Arduino để sử dụng các ngắt tự động trên nền tảng.

2. Sử dụng chế độ PWM trong Arduino:
Arduino có thể tạo ra các tín hiệu PWM từ các chân số. Chế độ PWM hoạt động bằng cách thay đổi độ rộng của xung, nơi thời gian xung được cấu hình cho mức cao và mức thấp được xác định là thời gian tín hiệu PWM ở mức cao và thấp. Giá trị nằm giữa mức cao và thấp được xem là giá trị analog và có thể sử dụng được.

3. Cách cấu hình đầu ra PWM cho Arduino:
Cấu hình đầu ra PWM trên Arduino đơn giản và thực hiện thông qua hàm AnalogWrite(pin, giá trị), nơi pin là số của chân đầu ra và giá trị là giá trị analog sẽ được áp dụng cho chân đó.

4. Tách máy tạo xung PWM tại mức cao và mức thấp:
Máy tạo xung PWM tách mức cao và mức thấp bằng cách điều khiển độ rộng của xung. Arduino sử dụng một máy tạo xung PWM nội bộ được gọi là Timer/Counter để tạo ra các xung PWM. Độ rộng của xung PWM được điều khiển bởi thanh ghi OCRnx (với n là số ngắt) tương ứng với chân đầu ra PWM.

5. Sử dụng thư viện AnalogWrite của Arduino để tạo xung PWM:
Arduino cung cấp một thư viện gọi là “AnalogWrite” để đơn giản hóa việc tạo ra xung PWM. Bạn có thể sử dụng hàm AnalogWrite(pin, giá trị) để tạo ra xung PWM trên một chân đầu ra nhất định.

6. Tính toán tần số và chu kỳ xung PWM trong Arduino:
Tần số xung PWM có thể được tính toán bằng công thức: Tần số = tốc độ xung chung / (N * (1 + TOP)), trong đó N là bộ chia tần số (cấu hình trong thanh tính năng Timer) và TOP là giá trị tối đa mà bộ đếm đạt được trước khi đặt lại. Chu kỳ xung PWM cũng có thể được tính dựa trên tần số.

7. Làm thế nào để thay đổi độ phân giải của xung PWM trong Arduino:
Độ phân giải của xung PWM được xác định bằng số bit của bộ đếm Timer/Counter trong Arduino và tùy thuộc vào kiểu Arduino mà bạn sử dụng. Thông thường, Arduino Uno có một bộ đếm 8-bit, cho phép tạo ra 256 giá trị khác nhau cho độ rộng xung.

8. Ứng dụng của xung PWM trong các dự án Arduino:
Xung PWM được sử dụng rộng rãi trong các dự án Arduino. Các ứng dụng bao gồm cấu hình động, điều khiển tốc độ động cơ, động cơ servo, đèn LED, điều khiển nhiệt độ, và nhiều ứng dụng khác. Do đó, việc hiểu và sử dụng thành thạo xung PWM là rất quan trọng trong các dự án Arduino của bạn.

Nếu bạn đang tìm hiểu về PWM code cho Arduino, dưới đây là một số câu hỏi phổ biến có thể giúp bạn lý rõ hơn về chủ đề này:

Q: PWM frequency Arduino là gì?
A: PWM frequency là tần số của xung PWM được tạo ra bởi Arduino. Tần số này có thể được chỉnh qua cấu hình của bộ đếm và bộ chia tần số trên Arduino.

Q: Làm thế nào để cấu hình tần số xung PWM là 25KHz trên Arduino?
A: Để cấu hình tần số xung PWM là 25KHz trên Arduino, ta có thể sử dụng Timer1, một trong số các timer có sẵn trên board Arduino. Bằng cách cấu hình các bộ chia tần số và bộ đếm cho Timer1, ta có thể đạt được tần số xung PWM là 25KHz.

Q: Có một ví dụ cụ thể về việc sử dụng xung PWM trong Arduino không?
A: Một ví dụ phổ biến về việc sử dụng xung PWM là điều khiển độ sáng của một đèn LED. Ta có thể sử dụng AnalogWrite(pin, giá trị) để thay đổi độ sáng của đèn LED thông qua điều chỉnh độ rộng xung PWM.

Q: Arduino có bao nhiêu chân PWM?
A: Số lượng chân PWM trên Arduino phụ thuộc vào kiểu board Arduino mà bạn sử dụng. Ví dụ, Arduino Uno có 6 chân PWM (chân 3, 5, 6, 9, 10 và 11) trong khi Arduino Nano chỉ có 3 chân PWM (chân 3, 5 và 6).

Q: Làm thế nào để sử dụng xung PWM trên Arduino Nano?
A: Sử dụng thư viện “AnalogWriteResolution” của Arduino, bạn có thể tăng độ phân giải của xung PWM trên Arduino Nano lên đến 10-bit (1024 giá trị). Sử dụng hàm AnalogWrite(pin, giá trị) bạn có thể điều khiển xung PWM trên các chân đầu ra PWM trên Arduino Nano.

Q: Làm thế nào để sử dụng Timer1 để tạo xung PWM trong Arduino?
A: Sử dụng thư viện “TimerOne” của Arduino, bạn có thể sử dụng Timer1 cho việc tạo xung PWM trong Arduino. Thư viện này cung cấp các hàm dễ sử dụng để thiết lập và điều khiển các thông số cấu hình cho Timer1.

Hy vọng thông qua bài viết này, bạn đã nắm vững hơn về mã PWM cho Arduino và phạm vi ứng dụng của nó trong các dự án Arduino. Việc hiểu và sử dụng thành thạo xung PWM là một kỹ năng quan trọng để điều khiển các thiết bị và hiệu điều khiển trong các dự án của bạn. Chúc bạn thành công trong việc nghiên cứu và sáng tạo!

Từ khoá người dùng tìm kiếm: pwm code for arduino PWM frequency Arduino, Arduino PWM frequency 25KHz, Arduino PWM example, Arduino pwm pins, Arduino Nano code, Frequency arduino, Arduino Nano PWM, Timer1 PWM Arduino

Chuyên mục: Top 90 pwm code for arduino

PWM in Arduino-Pulse Width Modulation

How to create PWM with Arduino?

PWM (Pulse Width Modulation) là một kỹ thuật quan trọng trong đồ án Arduino. Kỹ thuật này cho phép chúng ta điều chỉnh cường độ tín hiệu đầu ra trong Arduino một cách linh hoạt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo ra PWM với Arduino và một số câu hỏi thường gặp liên quan đến chủ đề này.

Chu kỳ làm việc của tín hiệu PWM được chia thành hai phần: thời gian cao (ON time) và thời gian thấp (OFF time). Tổng thời gian của chu kỳ là tổng của hai phần trên. Chúng ta có thể thay đổi tỷ lệ giữa thời gian cao và thấp để điều chỉnh mức độ tín hiệu đầu ra.

Để tạo ra PWM với Arduino, trước hết chúng ta cần xác định pin mà chúng ta muốn sử dụng làm đầu ra PWM. Arduino UNO, ví dụ, có các pin digital từ D3 đến D11 có khả năng tạo ra tín hiệu PWM. Chúng ta có thể chọn bất kỳ pin nào trong số này để tạo ra tín hiệu PWM.

Sau khi xác định pin đầu ra, chúng ta cần chỉnh sửa chương trình Arduino để tạo ra PWM. Một cách đơn giản nhất là sử dụng hàm analogWrite(). Hàm này cho phép chúng ta chỉ định giá trị từ 0 đến 255, 0 tương ứng với tín hiệu OFF và 255 tương ứng với tín hiệu ON. Giá trị này sẽ quyết định tỷ lệ giữa thời gian cao và thấp của tín hiệu PWM.

Ví dụ, nếu chúng ta muốn tạo ra tín hiệu PWM với tỷ lệ 50%, chúng ta có thể sử dụng hàm analogWrite(pin, 127) trong chương trình. Điều này sẽ mở pin được chọn trong nửa chu kỳ và đóng pin trong nửa chu kỳ còn lại, tạo ra một xung có tỷ lệ mật độ nửa nạp.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm digitalWrite() để tạo các mức tín hiệu tùy ý. Hàm này cho phép chúng ta chỉ định các giá trị là HIGH hoặc LOW, tương ứng với tín hiệu ON và OFF.

FAQs:

1. PWM là gì và tại sao chúng ta cần tạo ra nó?
PWM (Pulse Width Modulation) là một kỹ thuật cho phép chúng ta điều chỉnh cường độ tín hiệu đầu ra trong Arduino. Chúng ta cần tạo ra PWM để điều khiển các thiết bị như động cơ, đèn LED hoặc điều chỉnh tốc độ quạt.

2. Làm thế nào để xác định pin có thể tạo PWM trên Arduino?
Trên Arduino UNO, các pin digital từ D3 đến D11 có khả năng tạo ra tín hiệu PWM. Chúng ta có thể chọn bất kỳ pin nào trong phạm vi này để tạo ra tín hiệu PWM.

3. Giá trị analogWrite() như thế nào được dịch sang tỷ lệ sóng giao thoa PWM?
Hàm analogWrite() cho phép chúng ta chỉ định giá trị từ 0 đến 255. Giá trị 0 tương ứng với tín hiệu OFF và 255 tương ứng với tín hiệu ON. Các giá trị này quyết định tỷ lệ giữa thời gian cao và thấp của tín hiệu PWM.

4. Tôi có thể sử dụng bất kỳ pin nào trên Arduino để tạo ra tín hiệu PWM không?
Không, chỉ một số pin trên Arduino có khả năng tạo ra tín hiệu PWM. Ví dụ: chương trình Arduino UNO có các pin digital từ D3 đến D11 có khả năng tạo ra tín hiệu PWM.

5. Làm thế nào để thay đổi tỷ lệ PWM trong chương trình Arduino đang chạy?
Chúng ta có thể sử dụng hàm analogWrite(pin, giá_trị) để thay đổi tỷ lệ by truyền giá trị từ 0 đến 255. Điều này sẽ điều chỉnh tỷ lệ giữa thời gian cao và thấp của tín hiệu PWM.

Tạo ra tín hiệu PWM với Arduino là một kỹ thuật cơ bản nhưng quan trọng trong dự án Arduino. Nắm vững cách tạo ra PWM và cách sử dụng chúng có thể giúp chúng ta điều khiển và tương tác với các thiết bị ngoại vi một cách linh hoạt.

Why is Arduino PWM 0 to 255?

Arduino PWM từ 0 đến 255 là gì và tại sao lại có giá trị này?

Arduino là một nền tảng phát triển phần cứng mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong các dự án điện tử, đặc biệt là trong lĩnh vực IoT (Internet of Things). Điểm đặc biệt của Arduino là khả năng điều khiển tín hiệu PWM (Pulse Width Modulation) trên các chân số của nó. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đối với nhiều người mới là giá trị PWM trong Arduino chỉ từ 0 đến 255. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem tại sao Arduino sử dụng giá trị PWM từ 0 đến 255 và ý nghĩa của nó.

PWM là một kỹ thuật được sử dụng để điều chỉnh cường độ tín hiệu analog bằng cách tạo một tín hiệu xung điều chỉnh chu kỳ và chỉ số xung rộng. Giá trị PWM trong Arduino được biểu thị bằng các số nguyên từ 0 đến 255, đại diện cho cường độ từ yếu đến mạnh. Quá trình này được thực hiện thông qua một quá trình gửi liên tục các xung ngắn và dài trên một khoảng thời gian nhất định.

Tại sao Arduino sử dụng giá trị PWM từ 0 đến 255? Điều này có liên quan đến loại vi xử lý (microcontroller) mà Arduino sử dụng. Hầu hết các phiên bản Arduino, như Arduino Uno hoặc Arduino Mega, sử dụng vi xử lý 8 bit. Điều này có nghĩa là vi xử lý trong Arduino có thể đại diện cho 256 giá trị khác nhau từ 0 đến 255.

Giá trị PWM từ 0 đến 255 được sử dụng bởi Arduino để tương thích với các thiết bị ngoại vi và thành phần hardware khác, như các mạch điều khiển động cơ, đèn LED, servo motor và nhiều thiết bị khác. Khi Arduino gửi tín hiệu PWM, giá trị 0 tương ứng với tín hiệu không có xung, trong khi giá trị 255 tương ứng với tín hiệu có xung rộng nhất. Các giá trị PWM từ 1 đến 254 được sử dụng để tạo ra các cường độ khác nhau của tín hiệu, tùy thuộc vào yêu cầu của ứng dụng.

FAQs:

Q: Tại sao giá trị PWM trong Arduino không đạt đến 1000?
A: Arduino sử dụng vi xử lý 8 bit nên chỉ có thể biểu thị 256 giá trị khác nhau. Nếu bạn cần đạt đến giá trị lớn hơn 255, bạn có thể sử dụng PWM 16 bit trên các phiên bản Arduino như Arduino Due hoặc Teensy.

Q: Tôi có thể thay đổi giá trị PWM từ 0 đến 255?
A: Có, bạn có thể thay đổi giá trị PWM từ 0 đến 255 bằng cách sử dụng phương pháp map() trong Arduino. Điều này cho phép bạn ánh xạ giá trị đầu vào của mình từ phạm vi nguồn (ví dụ: từ 0 đến 1023) thành phạm vi đầu ra mong muốn (ví dụ: từ 0 đến 255).

Q: Tại sao giá trị PWM của tôi không hoạt động?
A: Nếu giá trị PWM của bạn không hoạt động, hãy kiểm tra xem bạn đã kết nối đúng chân digital PWM của Arduino và đảm bảo rằng bạn đã khai báo chân đó là OUTPUT trong code của mình. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng phiên bản Arduino mà bạn đang sử dụng hỗ trợ tín hiệu PWM.

Q: Tôi có thể sử dụng giá trị PWM từ 0 đến 255 để điều khiển độ sáng của một đèn LED?
A: Có, giá trị PWM từ 0 đến 255 có thể được sử dụng để điều khiển độ sáng của một đèn LED thông qua các chân digital PWM của Arduino. Bằng cách thay đổi giá trị PWM, bạn có thể điều chỉnh độ sáng của đèn LED theo ý muốn.

Trên đây là những thông tin chi tiết về tại sao Arduino PWM từ 0 đến 255 và ý nghĩa của nó. Việc hiểu rõ công cụ này là quan trọng để điều chỉnh cường độ tín hiệu analog theo ý muốn trong các dự án Arduino.

Xem thêm tại đây: adtechjsc.com

PWM frequency Arduino

Tần số PWM Arduino và FAQ

Arduino là một nền tảng phát triển phần cứng mã nguồn mở rất phổ biến. Nó được sử dụng rộng rãi trong các dự án điện tử và robot để điều khiển các thành phần điện tử như đèn LED, động cơ và hơn thế nữa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tần số PWM (Pulse Width Modulation) Arduino và những ứng dụng của nó.

I. Tần số PWM Arduino là gì?

PWM là một kỹ thuật sử dụng trong điện tử để điều chỉnh công suất đầu ra của một tín hiệu điện. Nó hoạt động bằng cách thay đổi độ rộng xung tín hiệu, giữ ngắn trạng thái HIGH và ngắn trạng thái LOW của tín hiệu. Arduino có khả năng tạo ra tín hiệu PWM và được sử dụng để điều khiển các thành phần điện tử như động cơ servo, đèn LED, máy phun sương, và nhiều hơn nữa.

Tần số PWM Arduino được xác định bởi khả năng của bo mạch Arduino để tạo xung tín hiệu PWM. Tần số được đo bằng đơn vị hertz (Hz) và thông thường được chọn từ một số giá trị tiêu chuẩn như 1000Hz, 500Hz, 250Hz và 62.5Hz. Tần số thường ảnh hưởng đến hiệu suất và chất lượng đầu ra của việc điều khiển, do đó việc xác định tần số PWM là cực kỳ quan trọng.

II. Ứng dụng của tần số PWM Arduino

1. Điều khiển động cơ servo: Tùy vào loại servo mà bạn sử dụng, tần số PWM có thể ảnh hưởng đến chuyển động mượt mà của servo. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn cần điều khiển vị trí chính xác của một cơ cấu hoặc robot.

2. Điều khiển đèn LED: Ánh sáng đèn LED có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi tần số PWM. Bằng cách điều chỉnh độ rộng xung tín hiệu PWM, bạn có thể tạo ra các mức sáng khác nhau cho đèn LED.

3. Tạo âm thanh: Tần số PWM Arduino cũng có thể được sử dụng để tạo ra âm thanh. Bằng cách thay đổi tần số và độ rộng xung PWM, bạn có thể tạo ra các âm thanh khác nhau, từ các hiệu ứng âm thanh đơn giản cho đến nhạc cụ ảo.

III. FAQ

1. Tần số PWM giúp gì cho dự án của tôi?

Tần số PWM quyết định độ mượt mà và chính xác của việc điều khiển đối với các thiết bị điện tử như động cơ servo. Nếu bạn cần một chuyển động mượt mà và định vị chính xác, việc chọn tần số PWM phù hợp là rất quan trọng.

2. Làm thế nào để chọn tần số PWM cho dự án của tôi?

Cách tốt nhất để chọn tần số PWM là thử nghiệm với các giá trị khác nhau và đánh giá kết quả. Hãy chắc chắn rằng công suất, mức sáng, hoặc chuyển động phù hợp với yêu cầu của bạn. Bạn cũng có thể tìm hiểu về tần số PWM được khuyến nghị cho các thiết bị được sử dụng trong dự án của bạn.

3. Tôi có thể tăng tần số PWM hơn so với giá trị tiêu chuẩn không?

Tùy thuộc vào nền tảng Arduino mà bạn đang sử dụng, có thể bạn có thể tăng hoặc giảm tần số PWM. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc tăng tần số PWM có thể yêu cầu một con chip phát xung PWM riêng biệt và có thể không thể thực hiện trên một số bo mạch Arduino.

4. Tôi muốn tạo âm thanh với Arduino, tần số PWM nên là bao nhiêu?

Tần số PWM để tạo âm thanh thường từ 31Hz đến 40kHz. Một tần số ở khoảng 1kHz thường đủ để tạo ra âm thanh rõ ràng và nghe được.

IV. Kết luận

Tần số PWM Arduino giúp điều khiển các thiết bị điện tử như động cơ servo, đèn LED và âm thanh. Việc xác định tần số PWM phù hợp là rất quan trọng để đạt được hiệu suất và chất lượng đầu ra mong muốn. Chọn tần số PWM dựa trên yêu cầu dự án và thử nghiệm để tìm ra giá trị phù hợp.

Arduino PWM frequency 25KHz

Arduino PWM (Pulse Width Modulation) là một tính năng quan trọng mà Arduino cung cấp, cho phép chúng ta điều chỉnh độ rộng của xung để tạo ra tín hiệu analog giống như dạng sóng. Mặc dù Arduino cung cấp một số tần số mẫu (sampling frequency) khác nhau, có một tần số cụ thể đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều người dùng, đó là tần số 25KHz. Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng PWM với tần số này và những điều cần lưu ý khi làm việc với nó? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Trước khi chúng ta đi vào chi tiết về tần số PWM 25KHz, chúng ta cần hiểu rõ về PWM là gì. PWM là công nghệ điều chỉnh tín hiệu analog bằng cách thay đổi độ rộng xung (duty cycle) và tần số của xung. Đặc điểm của PWM là giúp chúng ta điều chỉnh công suất và vận tốc quạt, đèn LED, động cơ và nhiều thiết bị khác dễ dàng thông qua Arduino.

Arduino có thể tạo tín hiệu PWM với tần số mẫu thấp nhưng những tần số này cũng có thể gây hiện tượng nhấp nháy hoặc gây khó chịu khi sử dụng đèn LED hoặc khác. Vì vậy, nhiều người dùng đã quyết định sử dụng tần số PWM cao hơn, chẳng hạn như 25KHz để tránh các vấn đề này.

Để sử dụng PWM với tần số 25KHz, ta sẽ cần sử dụng một phương pháp gọi là “Fast PWM”. Trong Arduino, chế độ Fast PWM có sẵn trên các chân OC0A, OC0B, OC1A, OC1B, OC2A và OC2B.

Một trong những điều cần lưu ý khi sử dụng tần số PWM 25KHz là một số chân PWM thông thường sẽ không hoạt động với tần số này. Vì vậy, bạn cần kiểm tra tài liệu kỹ thuật của Arduino hoặc board con mạch cụ thể mà bạn đang sử dụng để biết chính xác những chân mà bạn có thể sử dụng.

Để sử dụng PWM với tần số 25KHz, chúng ta cần cài đặt chế độ Fast PWM và sử dụng phân chia tần số để đạt được tần số mẫu mong muốn. Cú pháp của chỉnh chế độ và tần số sẽ khác nhau tùy thuộc vào board Arduino cụ thể mà bạn sử dụng.

Bên dưới là một ví dụ về cách sử dụng PWM với tần số 25KHz trên Arduino Uno:

“`C++
// Chân 3 là chân có khả năng sử dụng PWM
const int PIN_PWM = 3;

void setup() {
// Sử dụng chế độ Fast PWM với tần số 25KHz
TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B00000001;
// Cấu hình chân PIN_PWM là chân PWM
pinMode(PIN_PWM, OUTPUT);
}

void loop() {
// Tạo xung PWM với độ rộng thay đổi
analogWrite(PIN_PWM, 128); // Độ rộng xung 50%
delay(1000);
analogWrite(PIN_PWM, 255); // Độ rộng xung 100%
delay(1000);
}
“`

Có một số câu hỏi thường gặp liên quan đến Arduino PWM với tần số 25KHz mà chúng ta cần giải đáp:

1. Tôi có thể sử dụng tần số PWM khác như 50KHz hoặc 100KHz không?
– Có, nhưng nó có thể yêu cầu cấu hình phần cứng và mã lập trình phức tạp hơn.

2. Tần số PWM 25KHz hoạt động tốt với tất cả các thiết bị phần cứng không?
– Không, một số board Arduino hoặc board mạch khác có thể không hỗ trợ tần số này. Bạn cần xem tài liệu kỹ thuật của board để biết chính xác.

3. Tần số PWM 25KHz có ảnh hưởng đến hiệu suất của Arduino không?
– Tần số PWM cao hơn có thể tiêu tốn nhiều nguồn điện hơn và tăng cường tiếng ồn điện từ. Vì vậy, bạn nên cân nhắc về nguồn cung cấp và ảnh hưởng đối với các thiết bị khác.

4. Có đòi hỏi kỹ thuật đặc biệt khi sử dụng tần số PWM 25KHz không?
– Không cần kỹ thuật đặc biệt. Bạn chỉ cần sử dụng mã Arduino phù hợp để cấu hình tần số PWM và điều chỉnh độ rộng xung mong muốn.

Với tần số PWM 25KHz, chúng ta có thể tạo ra các tín hiệu analog chất lượng cao trong các ứng dụng của mình. Việc sử dụng tần số cao cũng giúp tránh các vấn đề nhấp nháy hoặc khó chịu. Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra cẩn thận tài liệu kỹ thuật của board Arduino hoặc board mạch cụ thể để đảm bảo rằng tần số PWM 25KHz được hỗ trợ và không có vấn đề gì trong việc sử dụng nó.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề pwm code for arduino

PWM in Arduino-Pulse Width Modulation
PWM in Arduino-Pulse Width Modulation

Link bài viết: pwm code for arduino.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này pwm code for arduino.

Xem thêm: blog https://adtechjsc.com/category/blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *