Skip to content

lcd 16×2 i2c code: Cài đặt và sử dụng màn hình LCD 16×2 với giao tiếp I2C

How to Use I2C LCD with Arduino | Very Easy Arduino LCD I2C Tutorial | Arduino 16x2 LCD I2C Tutorial

lcd 16×2 i2c code

Mô tả chi tiết về màn hình LCD 16×2 I2C và cách hoạt động:

Màn hình LCD 16×2 I2C là một loại màn hình hiển thị ký tự LCD (Liquid Crystal Display) với kích thước 16 cột và 2 hàng. Khi được kết hợp với giao diện I2C (Inter-Integrated Circuit), màn hình này trở nên dễ dàng để sử dụng và kết nối với mạch Arduino hoặc các mạch điều khiển khác.

Màn hình LCD 16×2 I2C hoạt động bằng cách sử dụng công nghệ hiển thị LCD, trong đó một tinh thể lỏng được điều khiển bởi điện áp để tạo ra các dạng ký tự và biểu tượng trên màn hình. Mỗi dòng của màn hình có thể hiển thị tối đa 16 ký tự và các dòng này có thể được điều khiển bằng lệnh được gửi từ mạch điều khiển.

Giao diện I2C cung cấp phương pháp truyền thông dữ liệu giữa màn hình LCD và mạch điều khiển (thường là Arduino) thông qua hai dây dẫn: SCL (Serial Clock Line) và SDA (Serial Data Line). Với giao diện I2C, việc kết nối và điều khiển màn hình LCD trở nên đơn giản và dễ dàng hơn so với việc sử dụng giao diện song song truyền thống.

Lợi ích của việc sử dụng giao diện I2C trong kết nối với LCD 16×2 là tiết kiệm số lượng chân trên mạch điều khiển, điều này rất hữu ích khi ta có nhiều linh kiện khác cần kết nối với mạch Arduino. Ngoài ra, việc sử dụng I2C giúp truyền dữ liệu nhanh chóng và ổn định, giảm thiểu các đội ngũ cắm vào và nút điều khiển khác nhau.

Hướng dẫn cách kết nối màn hình LCD 16×2 và Arduino thông qua giao diện I2C:

Để kết nối màn hình LCD 16×2 với Arduino thông qua giao diện I2C, bạn cần có một mạch chuyển đổi I2C, ví dụ như mô-đun I2C LCD Backpack hoặc I2C adapter. Mạch này giúp chuyển tiếp dữ liệu từ Arduino sang màn hình LCD thông qua giao diện I2C.

Các bước để kết nối màn hình LCD 16×2 và Arduino thông qua giao diện I2C như sau:

1. Kết nối chân VCC của màn hình LCD và mạch chuyển đổi I2C với chân 5V của Arduino.
2. Kết nối chân GND của màn hình LCD và mạch chuyển đổi I2C với chân GND của Arduino.
3. Kết nối chân SDA của mạch chuyển đổi I2C với chân A4 (SDA) của Arduino.
4. Kết nối chân SCL của mạch chuyển đổi I2C với chân A5 (SCL) của Arduino.

Sau khi đã kết nối đúng, bạn có thể tiến hành cài đặt phần mềm để điều khiển màn hình LCD 16×2 qua giao diện I2C.

Giới thiệu thư viện LiquidCrystal_I2C và cách cài đặt nó vào Arduino IDE:

Thư viện LiquidCrystal_I2C là một thư viện phổ biến được sử dụng để điều khiển màn hình LCD 16×2 qua giao diện I2C trên Arduino. Để cài đặt thư viện này, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Mở Arduino IDE và nhấp vào “Sketch” -> “Include Library” -> “Manage Libraries”.
2. Trong khung tìm kiếm, nhập “LiquidCrystal_I2C” và chọn phiên bản thích hợp.
3. Nhấp vào nút “Install” để cài đặt thư viện.

Sau khi thư viện đã được cài đặt thành công, bạn có thể sử dụng các hàm và phương thức của thư viện để điều khiển màn hình LCD 16×2.

Mã nguồn ví dụ để hiển thị thông tin trên màn hình LCD 16×2 qua kết nối I2C:

Dưới đây là một đoạn mã nguồn ví dụ để hiển thị thông tin trên màn hình LCD 16×2 qua kết nối I2C.

“`c++
#include
#include

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Địa chỉ I2C, số cột và số hàng của màn hình

void setup() {
lcd.begin(16, 2); // Khởi tạo màn hình LCD
lcd.backlight(); // Bật đèn nền
lcd.setCursor(0, 0); // Đặt con trỏ vị trí hàng 0, cột 0
lcd.print(“Hello, World!”); // Hiển thị dòng chữ “Hello, World!” lên màn hình
}

void loop() {
// Chương trình chính
}
“`

Thực hiện các chức năng cơ bản trên màn hình LCD 16×2 I2C như hiển thị chữ, số, và các biểu tượng:

Để thực hiện các chức năng cơ bản trên màn hình LCD 16×2 I2C như hiển thị chữ, số và các biểu tượng, bạn có thể sử dụng các hàm và phương thức của thư viện LiquidCrystal_I2C.

Dưới đây là một số ví dụ về các phương thức thường được sử dụng:

– `begin(cols, rows)`: Khởi tạo màn hình LCD với số cột và số hàng.
– `setCursor(col, row)`: Đặt con trỏ vị trí hàng và cột trên màn hình.
– `print(str)`: In một chuỗi ký tự lên màn hình tại vị trí của con trỏ.
– `clear()`: Xóa toàn bộ nội dung hiển thị trên màn hình.
– `home()`: Đưa con trỏ về vị trí ban đầu.
– `noBlink()`: Tắt chớp nháy của con trỏ.
– `blink()`: Bật chớp nháy của con trỏ.
– `noCursor()`: Tắt hiển thị con trỏ.
– `cursor()`: Bật hiển thị con trỏ.
– `noBacklight()`: Tắt đèn nền.
– `backlight()`: Bật đèn nền.

Gợi ý một số ứng dụng thực tế của màn hình LCD 16×2 I2C và lợi ích của việc sử dụng nó trong các dự án Arduino:

Màn hình LCD 16×2 I2C có rất nhiều ứng dụng thực tế và được sử dụng rộng rãi trong các dự án Arduino. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của màn hình này:

1. Hiển thị thông tin: Màn hình LCD 16×2 I2C có thể được sử dụng để hiển thị thông tin như nhiệt độ, độ ẩm, thời gian, và các giá trị cảm biến khác.
2. Điều khiển thiết bị: Bằng cách sử dụng màn hình LCD 16×2 I2C kết hợp với các nút nhấn, bạn có thể tạo ra một giao diện điều khiển để điều khiển các thiết bị khác nhau như đèn LED, quạt, máy nén khí, vv.
3. Máy đo: Màn hình LCD 16×2 I2C có thể được sử dụng trong các thiết bị đo đạc như đồng hồ đếm, máy đo lưu lượng, máy phát sóng, vv.
4. Dự án nhúng: Màn hình LCD 16×2 I2C thường được sử dụng trong các dự án nhúng để hiển thị thông tin hoặc tương tác với người dùng.

Lợi ích của việc sử dụng màn hình LCD 16×2 I2C trong các dự án Arduino bao gồm tiết kiệm số lượng chân kết nối, dễ dàng giao tiếp với mạch điều khiển, và khả năng hiển thị dữ liệu rõ ràng và dễ đọc.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về màn hình LCD 16×2 I2C và cách kết nối và điều khiển nó bằng Arduino. Chúng ta đã xem xét việc sử dụng giao diện I2C và thư viện LiquidCrystal_I2C để đơn giản hóa quá trình này. Các ví dụ cho việc hiển thị thông tin và thực hiện các chức năng cơ bản trên màn hình LCD cũng đã được đề cập. Cuối cùng, chúng ta đã khám phá một số ứng dụng thực tế của màn hình LCD 16×2 I2C và lợi ích của việc sử dụng nó trong các dự án Arduino.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: lcd 16×2 i2c code Code LCD I2C Arduino, LCD 16×2 Arduino, Code hiển thị LCD 16×2 Arduino, Arduino LCD I2C, Code hiển thị LCD 16×2 Arduino I2C, LCD 16×2 datasheet, Giao tiếp LCD với Arduino, Kết nối LCD với Arduino

Chuyên mục: Top 34 lcd 16×2 i2c code

How to Use I2C LCD with Arduino | Very Easy Arduino LCD I2C Tutorial | Arduino 16×2 LCD I2C Tutorial

Xem thêm tại đây: adtechjsc.com

Code LCD I2C Arduino

Code LCD I2C Arduino: Hướng dẫn và câu hỏi thường gặp

Arduino đã trở thành một trong những nền tảng phổ biến nhất để lập trình các dự án điện tử tự tạo. Với số lượng lớn các linh kiện khả dụng, nó trở thành một công cụ mạnh mẽ cho việc tạo ra các dự án từ đơn giản đến phức tạp. Một trong số những linh kiện thiết yếu khi làm việc với Arduino là màn hình LCD, và trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách sử dụng LCD I2C với Arduino.

Arduino thường không có đủ chân IO để kết nối trực tiếp với màn hình LCD, vì vậy người ta sử dụng mô-đun giao tiếp I2C để giải quyết vấn đề này. I2C (Inter-Integrated Circuit) là một giao thức truyền thông mạch chung cho phép nhiều linh kiện kết nối với nhau sử dụng chỉ 2 chân đơn giản.

Để bắt đầu, chúng ta cần chuẩn bị các thành phần sau:
1. Một board Arduino (chẳng hạn như Arduino Uno)
2. Một màn hình LCD I2C
3. Cáp kết nối

Tiếp theo, chúng ta cần cài đặt thư viện LiquidCrystal_I2C để tương tác với màn hình LCD I2C. Bạn có thể tải thư viện này từ thư viện mặc định trong Arduino IDE hoặc tải từ kho thư viện Arduino. Để cài đặt thư viện, điều hướng đến Mục “Cài đặt” -> “Quản lý Thư viện” trong Arduino IDE và tìm kiếm thư viện “LiquidCrystal_I2C”. Sau khi tìm thấy, nhấp vào nút “Cài đặt” để cài đặt thư viện.

Sau khi cài đặt xong thư viện, chúng ta tiến hành câu hình mô-đun LCD I2C. Chúng ta cần biết địa chỉ I2C của màn hình LCD, vì mỗi mô-đun có địa chỉ I2C riêng. Bạn có thể sử dụng “I2C Scanner” để quét và xác định địa chỉ I2C của màn hình LCD. Thư viện I2C Scanner có sẵn trong Arduino Playground và bạn có thể tìm kiếm và tải nó từ mạng.

Sau khi có địa chỉ I2C của màn hình LCD, chúng ta có thể sử dụng thư viện LiquidCrystal_I2C để hiển thị thông tin trên màn hình. Dưới đây là ví dụ về code mà bạn có thể sử dụng để hiển thị dòng chữ “Hello World!” trên màn hình LCD I2C:

#include
#include

// Khai báo địa chỉ I2C của màn hình LCD I2C
#define LCD_ADDRESS 0x27

// Khai báo kích thước màn hình LCD (số cột x số dòng)
#define LCD_COLUMNS 16
#define LCD_ROWS 2

// Khởi tạo màn hình LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDRESS, LCD_COLUMNS, LCD_ROWS);

void setup() {
// Khởi tạo giao tiếp I2C
Wire.begin();

// Khởi tạo màn hình LCD
lcd.begin(LCD_COLUMNS, LCD_ROWS);

// Hiển thị dòng chữ “Hello World!”
lcd.print(“Hello World!”);
}

void loop() {
// Code cho các hoạt động lặp lại (nếu có)
}

Sau khi nạp code vào Arduino, bạn sẽ nhìn thấy dòng “Hello World!” xuất hiện trên màn hình LCD I2C.

Câu hỏi thường gặp (FAQs):
1. Tại sao tôi không thấy văn bản xuất hiện trên màn hình LCD I2C?
Có một số nguyên nhân có thể gây ra vấn đề này:
– Sai địa chỉ I2C: Đảm bảo rằng bạn đã xác định đúng địa chỉ I2C của màn hình LCD trong code.
– Sai kết nối: Kiểm tra lại kết nối giữa Arduino và màn hình LCD I2C.
– Sai cấu hình mô-đun: Đảm bảo rằng bạn đã khởi tạo mô-đun LCD I2C với đúng số cột và số dòng trong code.

2. Làm thế nào để tôi thay đổi văn bản hiển thị trên màn hình LCD I2C?
Bạn có thể sử dụng hàm lcd.print() để hiển thị văn bản mới. Đảm bảo rằng bạn gọi hàm này sau khi khởi tạo mô-đun LCD.

3. Làm thế nào để thay đổi số cột và số dòng của màn hình LCD I2C?
Trong code, bạn có thể thay đổi giá trị của LCD_COLUMNS và LCD_ROWS để cấu hình kích thước màn hình LCD I2C. Chỉ định số cột và số dòng đúng của màn hình LCD.

4. Tôi có thể kết nối nhiều màn hình LCD I2C với Arduino không?
Đúng! Bạn có thể kết nối nhiều màn hình LCD I2C với Arduino bằng cách sử dụng các địa chỉ I2C khác nhau cho từng màn hình.

5. Làm thế nào để tôi tùy chỉnh độ sáng của màn hình LCD I2C?
Thư viện LiquidCrystal_I2C không hỗ trợ phương pháp trực tiếp để tùy chỉnh độ sáng. Tuy nhiên, nếu màn hình LCD I2C của bạn có mạch điều chỉnh độ sáng, bạn có thể sử dụng chân mở rộng trên mô-đun LCD I2C để điều chỉnh độ sáng.

Với các khả năng hiển thị nhanh chóng và tích hợp dễ dàng với Arduino, màn hình LCD I2C là một linh kiện hữu ích cho các dự án điện tử. Bài viết này hy vọng đã cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản và hướng dẫn cách sử dụng màn hình LCD I2C với Arduino.

LCD 16×2 Arduino

LCD 16×2 Arduino: Giải pháp hiển thị thông tin linh hoạt

Màn hình LCD 16×2 Arduino là một trong những phần mềm quan trọng nhất để hiển thị thông tin trong các dự án Arduino. Với khả năng hiển thị 16 cột và 2 dòng, màn hình này cung cấp một phương tiện linh hoạt và tiện dụng để hiển thị các số liệu và thông báo. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào các khía cạnh của LCD Arduino 16×2 và tìm hiểu cách sử dụng nó trong các dự án Arduino.

1. LCD 16×2 Arduino – Giới thiệu

Màn hình LCD 16×2 Arduino sử dụng công nghệ hiển thị LCD (Liquid Crystal Display), cho phép hiển thị các ký tự và biểu tượng trên màn hình. Màn hình này có hai hàng và mỗi hàng chứa 16 ký tự. Điều này cung cấp đủ không gian để hiển thị các thông báo, số liệu hoặc bất kỳ dữ liệu nào mà bạn muốn trình bày.

2. Kết nối LCD 16×2 với Arduino

Để kết nối màn hình LCD 16×2 với Arduino, chúng ta cần sử dụng một số chân kết nối. Thông thường, màn hình này sẽ có 16 chân kết nối mà chúng ta phải kết hợp với các chân chính trên Arduino.

Trong hầu hết các trường hợp, các chân kết nối mã hóa sẽ được sắp xếp theo thứ tự 1-16. Chân 1 và chân 2 sẽ là các chân nguồn (VCC và GND) và chân 3 đến chân 14 sẽ là các chân kết nối với các chân số và chân điều khiển.

Để kết nối LCD 16×2 với Arduino, hãy làm theo các bước sau:

– Chân VCC của màn hình LCD được kết nối với chân 5V trên Arduino.
– Chân GND của màn hình LCD được kết nối với chân GND trên Arduino.
– Các chân từ RS đến D7 trên màn hình LCD được kết nối với các chân digital 2 đến digital 9 tương ứng trên Arduino.

3. Thư viện LiquidCrystal

Để điều khiển màn hình LCD 16×2, chúng ta cần sử dụng thư viện LiquidCrystal đi kèm với IDE Arduino. Thư viện này cung cấp các phương pháp và chức năng để giao tiếp với màn hình LCD và hiển thị thông tin trên màn hình.

Cách sử dụng thư viện LiquidCrystal khá đơn giản. Đầu tiên, chúng ta cần khai báo một đối tượng LiquidCrystal có cấu trúc như sau:

“`cpp
LiquidCrystal lcd(rs, enable, d4, d5, d6, d7);
“`

Ở đây, rs, enable và các chân d4-d7 là các chân kết nối giữa LCD và Arduino.

Sau khi khai báo, chúng ta có thể sử dụng các phương thức của đối tượng lcd để điều khiển và hiển thị thông tin trên màn hình. Ví dụ:

“`cpp
lcd.begin(16, 2);
lcd.print(“Hello, Arduino!”);
“`

Trong đoạn mã trên, chúng ta sử dụng phương thức begin để khởi tạo kích thước màn hình (16 cột và 2 dòng) và phương thức print để hiển thị thông điệp “Hello, Arduino!” lên màn hình.

4. Ứng dụng của LCD 16×2 Arduino

LCD 16×2 Arduino có nhiều ứng dụng trong các dự án Arduino. Dưới đây là một số ví dụ:

– Hiển thị dữ liệu cảm biến: Bạn có thể sử dụng màn hình LCD để hiển thị dữ liệu từ các cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và nhiều hơn nữa. Điều này giúp bạn theo dõi và hiển thị các thông số quan trọng trong dự án.
– Hiển thị thông báo: LCD 16×2 Arduino cũng có thể được sử dụng để hiển thị các thông báo và hướng dẫn trong các dự án điều khiển và tự động hóa.
– Giao diện người dùng: Màn hình LCD cung cấp một giao diện thân thiện để tương tác với các dự án Arduino. Bạn có thể sử dụng nút nhấn và màn hình LCD để điều khiển và thiết lập các tham số.

FAQs

Q: Màn hình LCD 16×2 có thể hiển thị tiếng Việt không?
A: Mặc dù LCD 16×2 Arduino có khả năng hiển thị các ký tự tùy chỉnh, việc hiển thị tiếng Việt phức tạp hơn do yêu cầu các ký tự đặc biệt. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng một phiên bản mở rộng của màn hình này như LCD 20×4, bạn có thể thấy các ký tự tiếng Việt rõ ràng hơn.

Q: Có mất bao nhiêu chân Arduino để kết nối màn hình LCD?
A: Màn hình LCD 16×2 Arduino yêu cầu 6 chân kết nối (2 chân nguồn và 4 chân số) để giao tiếp với Arduino.

Q: Tôi có thể điều chỉnh độ sáng của màn hình LCD không?
A: Có, màn hình LCD 16×2 Arduino thường đi kèm với một bộ điều chỉnh độ sáng. Bạn có thể điều chỉnh độ sáng bằng cách điều chỉnh biến trở trên mạch màn hình LCD.

Q: Có thể sử dụng nhiều màn hình LCD 16×2 cùng một lúc không?
A: Có, bạn có thể sử dụng nhiều màn hình LCD 16×2 cùng một lúc bằng cách sử dụng chân kết nối khác nhau cho mỗi màn hình và đặt địa chỉ I2C (Inter-Integrated Circuit) riêng cho từng màn hình.

Q: Có thể sử dụng các ký tự tùy chỉnh trên màn hình LCD 16×2 không?
A: Có, bạn có thể tạo các ký tự tùy chỉnh trên màn hình LCD 16×2 Arduino bằng cách sử dụng phương thức createChar trong thư viện LiquidCrystal. Bạn có thể tạo và hiển thị các biểu tượng, logo hoặc các ký tự riêng tuỳ ý.

Code hiển thị LCD 16×2 Arduino

Điều gì làm cho màn hình hiển thị LCD 16×2 trở thành một phần quan trọng của các dự án Arduino? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về loại màn hình hiển thị này, cách sử dụng nó với Arduino và cung cấp một số hướng dẫn và ví dụ về việc lập trình.

Màn hình hiển thị LCD 16×2 là một sản phẩm phổ biến trong việc hiển thị thông tin trong các dự án Arduino. Với 16 cột và 2 hàng, màn hình này cho phép bạn hiển thị thông tin nhanh chóng và dễ dàng. Với việc kết nối và điều khiển thông qua Arduino, bạn có thể điều chỉnh và hiển thị các thông tin khác nhau bằng cách sử dụng mã Arduino tương thích.

Cách sử dụng màn hình hiển thị LCD 16×2 với Arduino khá đơn giản. Đầu tiên, bạn cần kết nối màn hình với Arduino. Bạn sẽ cần một số dây cáp và một bảng chuyển đổi giao diện (interface board) để nối màn hình với Arduino.

Dây cáp sẽ được gắn vào các chân dữ liệu của màn hình và chân đất và nguồn điện của Arduino. Bảng chuyển đổi giao diện là điều cần thiết để tương tác giữa màn hình LCD và Arduino. Nó giúp đảm bảo rằng Arduino có thể gửi và nhận dữ liệu từ màn hình.

Sau khi kết nối, bạn cần tải và cài đặt thư viện LCD cho Arduino. Thư viện này cung cấp các chức năng và lệnh để giao tiếp với màn hình LCD. Bạn có thể tìm thấy thư viện này trên trang web chính thức của Arduino hoặc trên các trang web tương tự khác.

Tiếp theo, bạn cần nhúng mã và lệnh lập trình vào chương trình Arduino của bạn. Bằng cách sử dụng các lệnh thích hợp, bạn có thể hiển thị và điều chỉnh thông tin trên màn hình LCD.

Ví dụ, để hiển thị một dòng văn bản đơn giản trên màn hình, bạn có thể sử dụng lệnh “lcd.print(“Hello, World!”);”. Điều này sẽ hiển thị dòng văn bản “Hello, World!” trên màn hình đầu tiên của màn hình LCD.

Bạn cũng có thể tạo các menu hoặc hiển thị các dữ liệu động như giá trị cảm biến hoặc mô phỏng quá trình. Màn hình 16×2 có đủ không gian để hiển thị các thông tin cần thiết.

FAQs:

1. Tại sao tôi cần sử dụng màn hình hiển thị LCD 16×2 trong dự án của mình?

Màn hình LCD 16×2 cho phép bạn hiển thị thông tin dễ dàng và nhanh chóng trong các dự án Arduino. Nó cung cấp một phương tiện trực quan để xem dữ liệu hoặc điều khiển các yếu tố khác trong dự án của bạn.

2. Làm thế nào để kết nối màn hình LCD 16×2 với Arduino?

Bạn sẽ cần một số dây cáp và một bảng chuyển đổi giao diện để kết nối màn hình với Arduino. Dây cáp sẽ được gắn vào các chân dữ liệu, chân đất và chân nguồn điện của Arduino. Bảng chuyển đổi giao diện giúp tương tác giữa màn hình LCD và Arduino.

3. Tôi cần tải và cài đặt thư viện LCD nào cho Arduino?

Có nhiều thư viện LCD khác nhau dành cho Arduino. Bạn có thể tìm thấy thư viện phù hợp với màn hình LCD 16×2 của bạn trên trang web chính thức của Arduino hoặc trang web tương tự khác.

4. Làm thế nào để hiển thị thông tin trên màn hình LCD 16×2 bằng Arduino?

Bạn cần nhúng mã và lệnh lập trình vào chương trình Arduino của mình. Bằng cách sử dụng các lệnh thích hợp, bạn có thể hiển thị và điều chỉnh thông tin trên màn hình LCD. Ví dụ: sử dụng lệnh “lcd.print(“Hello, World!”);” để hiển thị dòng văn bản “Hello, World!” trên màn hình.

5. Tôi có thể hiển thị các dữ liệu động trên màn hình LCD 16×2 không?

Vâng, bạn có thể hiển thị các dữ liệu động như giá trị cảm biến hoặc trạng thái quá trình. Màn hình 16×2 có đủ không gian để hiển thị các thông tin cần thiết cho dự án của bạn.

Kết luận:

Màn hình hiển thị LCD 16×2 là một phần quan trọng của các dự án Arduino. Nó cung cấp khả năng hiển thị dữ liệu và điều khiển thông tin một cách trực quan và dễ dàng. Bằng cách kết nối và sử dụng mã lập trình phù hợp, bạn có thể tận dụng màn hình LCD 16×2 để tạo ra các dự án đa dạng và sáng tạo. Nếu bạn quan tâm đến Arduino và muốn làm việc với màn hình hiển thị, hãy thử sử dụng màn hình LCD 16×2 và khám phá khả năng của nó.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề lcd 16×2 i2c code

How to Use I2C LCD with Arduino | Very Easy Arduino LCD I2C Tutorial | Arduino 16x2 LCD I2C Tutorial
How to Use I2C LCD with Arduino | Very Easy Arduino LCD I2C Tutorial | Arduino 16×2 LCD I2C Tutorial

Link bài viết: lcd 16×2 i2c code.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này lcd 16×2 i2c code.

Xem thêm: blog https://adtechjsc.com/category/blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *